กรมพัฒฯ ปรับคาดการณ์ธุรกิจตั้งใหม่ปี 60 เป็น 68,000 ราย

กรมพัฒฯ ปรับคาดการณ์ธุรกิจตั้งใหม่ปี 60 เป็น 68,000 ราย

ข่าว SMEs

SCB SME

SCB SME

16 พ.ย. 2017, 18:25 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

Highlight: กรมพัฒฯ โชว์ผลจดทะเบียนธุรกิจโตต่อเนื่อง ปรับคาดการณ์ธุรกิจตั้งใหม่ปี 60 เป็น 68,000 ราย

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18% โดย 3 อันดับแรกยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร พร้อมปรับคาดการณ์ธุรกิจจัดตั้งใหม่ในปี 2560 เป็น 66,000 - 68,000 ราย สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยระบุว่า สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 6,003 ราย ลดลง 529 ราย จากจำนวน 6,532 ราย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หรือคิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งมี 5,092 ราย เพิ่มขึ้น 911 ราย คิดเป็น 18%  ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 561 ราย รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 493 ราย และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 155 ราย โดยมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนตุลาคม 2560  มีทั้งสิ้น 39,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,095 ล้านบาท คิดเป็น 26% เทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,628 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมี 14,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25,003 ล้านบาท หรือคิดเป็น 170% 

 

 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ต.ค. 60) มีธุรกิจจัดตั้งทั้งสิ้น 1,421,926 ราย มูลค่าทุน 21.83 ล้านล้านบาท โดยมีธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่จำนวน 675,601 ราย มูลค่าทุน 15.95 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,289 ราย คิดเป็น 26.69% บริษัทจำกัด 494,137 ราย คิดเป็น 73.14% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,175 ราย คิดเป็น 0.17%

 

ในขณะที่ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 1,797 ราย เพิ่มขึ้น 80 ราย  คิดเป็น 5% เทียบกับเดือนกันยายน 2560  ซึ่งมี 1,717 ราย และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งมี 1,588 ราย เพิ่มขึ้น 209 ราย คิดเป็น 13% โดยประเภทธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก  คือ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ  ทั้งนี้ มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนตุลาคม 2560  มีทั้งสิ้น 10,030 ล้านบาท ลดลงจำนวน 473 ล้านบาท คิดเป็น 5% เทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมี 10,503 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งมี 13,987 ล้านบาท  ลดลง 3,957 ล้านบาท คิดเป็น 28% 

 

 

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวด้วยว่า  ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.60) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 61,615 ราย มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 304,244 ล้านบาท เห็นได้ว่าจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 7,536 ราย คิดเป็น 14%  เมื่อเทียบกับช่วง 10 เดือนของปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 54,079 ราย จึงส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับคาดการณ์จำนวนการเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่ในปี 2560 เป็น 66,000 - 68,000 ราย จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 66,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามคาดการณ์ GDP ปี 2560 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  สืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ 

 

กรมพัฒฯ ปรับคาดการณ์ธุรกิจตั้งใหม่ปี 60 เป็น 68,000 ราย

บทความแนะนำสำหรับท่าน

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ