พาณิชย์ เตรียมเปิดตัวดัชนีชี้วัดภาคบริการเป็นครั้งแรก

พาณิชย์ เตรียมเปิดตัวดัชนีชี้วัดภาคบริการเป็นครั้งแรก

ข่าว SMEs

SCB SME

SCB SME

3 พ.ย. 2017, 15:52 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

Highlight: สนค. แจงความคืบหน้าดัชนีภาคบริการใกล้คลอด เชื่อมั่นใช้เป็นแนวทางพัฒนาภาคบริการได้

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยความคืบหน้าการจัดทำดัชนีภาคบริการของไทยใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นครั้งแรกที่มีดัชนีชี้วัดภาคบริการ เชื่อจะช่วยกำหนดแนวทางพัฒนาภาคบริการของทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำดัชนีภาคบริการของไทย ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่าขณะนี้การจัดทำดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทย (Trade in Services Performance and Potential Index : TSPPI) ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการจัดทำดัชนีชี้วัดภาคบริการรายเดือน และถือเป็นครั้งแรกที่มีดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินกิจกรรม รวมทั้งแนวโน้มของภาคบริการในประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อยที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาภาคบริการของทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

สำหรับดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทยจะเก็บดัชนีจาก 13 สาขา ได้แก่ 1. การก่อสร้าง 2. การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 4. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 6. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 8. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 10. การศึกษา 11. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 12. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และ 13. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

 

ขณะที่การคำนวณดัชนีจะใช้ตัวชี้วัดใน 2 มิติ คือ 1. มิติด้าน Performance ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่ายอดขาย จำนวนแรงงาน จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สุทธิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการค้าและบริการ และ 2. มิติด้าน Potential & Confidence ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน จำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน มูลค่าเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ขณะนี้ สนค.กำลังอยู่ในขั้นตอนรอประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแสดงความเห็นต่อวิธีการคำนวณ (methodology) และการให้น้ำหนักข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย และคาดว่าจะเสนอให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาได้ภายในประมาณกลางเดือน พ.ย.นี้ ก่อนที่จะเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบ และจากนั้น สนค.จะกำหนดวันที่แถลงเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

 

ทั้งนี้ สนค.คาดว่าดัชนีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพราะจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานและแนวโน้มภาคบริการของประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อยได้อย่างครอบคลุมและมีความทันสมัยเป็นรายเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะช่วยให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจภาคบริการได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องในอนาคต

บทความแนะนำสำหรับท่าน

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ