ศึกษาและปรับตัวก่อนธุรกิจจะเจ๊ง

ศึกษาและปรับตัวก่อนธุรกิจจะเจ๊ง

การพัฒนาธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

8 เม.ย. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

 

ไม่ว่าจะมีธุรกิจใหญ่โตขนาดใดก็สามารถล้มครืนลงได้หากขาดการบริหารและการวางแผนที่ดี เช่น หลายคนอาจบอกว่าธูรกิจร้านกาแฟคือธุรกิจที่จะเจ๊งเป็นอันดับต้น ๆ แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะธุรกิจร้านกาแฟบางเจ้าที่กำลังจะเจ๊งแต่เมื่อมีการปรับตัวก็อยู่รอดในตลาดได้ หรือแม้แต่ร้านกาแฟที่เปิดใหม่ก็ต้องมีการปรับตัวตามเทรนด์ของผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่ออยู่รอดในตลาดได้

 

ดังเช่นกรณีศึกษาของ Marvel Experience Thailand ที่ได้ปิดตัวไปแล้ว ทำให้เห็นว่า บริษัทใหญ่ ๆ ที่มีทุนเยอะก็อาจล้มได้ถ้าไม่มีการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

 

  • วางแผนงานแต่ปฏิบัติไม่ได้จริง มีการวางแผนการทำงานก็จริงแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มุ่งไปในจุดหมายเดียวกัน

  • สินค้าและบริการไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการบอกต่อ และการรีวิวมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคคนอื่น ๆ

  • ขาดการวางแผนการเงินและจำกัดการใช้ต้นทุน บางธุรกิจคำนึงถึงการทำกำไรมากเกินไปและไปลดต้นทุนในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ

  • คิดและเข้าใจเองว่าลูกค้าชอบ แต่จริง ๆ แล้วลูกค้าอาจจะไม่ชอบในแบบที่เราคิดก็เป็นได้ ทำให้การสร้างการตลาดหรือการทำสินค้าไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะไม่มีการศึกษาตลาดเสียก่อน

  • ยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ เพราะการทำงานแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิม ผลสำเร็จบางอย่างใช้วิธรการทำงานในรูปแบบเดิมไม่ได้ ต้องหาทางออกใหม่ ๆ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

  • ไม่จัดการเวลาในการทำงาน หลายธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จมาจากการทุ่มเทการทำงานไปในช่วงแรกและทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น หลังจากนั้นก็เริ่มไม่สนุกและเหนื่อยหน่ายกับการทำงาน ทำให้งานไม่เดินหน้าต่ออย่างจริงจัง

 

ดังนั้น หากพบปัญหาที่แท้จริงแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ ควรเริ่มศึกษาและปรับตัวก่อนที่ธุรกิจจะล้มจนไปต่อไม่ได้ โดยอาจใช้วิธีการดังนี้

 

  1. วางแผนการทำธุรกิจและวางเป้าหมายให้ชัดเจน โดยตั้งระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาที่ต้องการ

  2. ศึกษากลุ่มลูกค้าที่เราตั้งไว้ให้ชัดเจน คือการศึกษาเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าของเราต้องการอะไร และมีปัญหาอะไรที่ต้องการให้เราแก้ไข

  3. จัดการบัญชีให้เป็นระบบ โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน ทำงบประมาณกำไรขาดทุนให้ชัดเจน เพื่อนำไปแก้ไขจุดที่ทำให้ขาดทุน

  4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ทั้งองค์กรมีทิศทางการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายแบบเดียวกัน

 

ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างผลประโยชน์ให้ลูกค้าได้เห็นสิ่งที่จะได้รับจากธุรกิจของเรา และทำให้พนักงานรักการทำงาน โดยยังรักษาผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจได้อีกด้วย เพราะธุรกิจจะเติบโตได้ไม่ใช่เพียงเจ้าของแค่คนเดียวต้องเกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กรนั้น ๆ

 

บทความแนะนำสำหรับคุณ

มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่?
ลงในแรงบันดาลใจ SME

มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่?
ลงในแรงบันดาลใจ SME

เครือข่ายกับ SMEs ที่กล่าวถึงในบทความนี้

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ