ไทยขยับครองอันดับ 26 ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

ไทยขยับครองอันดับ 26 ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

ข่าว SMEs

SCB SME

SCB SME

2 พ.ย. 2017, 16:51 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

Highlight: กระทรวงพาณิชย์ ปลื้มผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยขยับดีขึ้น 20 อันดับ

 

กระทรวงพาณิชย์ ยิ้มรับผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business  ของธนาคารโลกปี 2018 ที่เพิ่งประกาศล่าสุด หลังมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนอันดับดีขึ้นแบบก้าวกระโดด พร้อมเดินหน้าปรับปรุงการทำงานต่อไปเพื่อให้อันดับดีขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายสูงสุด คือ ติดอันดับ Top Ten ของโลก

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากข่าวดีเกี่ยวกับผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business ในปี 2018 ของธนาคารโลก ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากประเทศไทยได้รับการประเมินอันดับสูงขึ้นใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 26 ดีขึ้น 20 อันดับ (จากลำดับที่ 46 ในปี 2017) ส่วนด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ปีนี้ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 36 ดีขึ้น 42 อันดับ (จากลำดับที่ 78 เมื่อปีที่แล้ว) โดยไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และติดอันดับ Top Ten ในการพัฒนาที่ดีที่สุดรองจากประเทศบรูไน

 

 

“การประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจากทั่วโลกที่จะนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ หากการจัดอันดับดีนักลงทุนก็ย่อมเชื่อมั่น และอยากเข้ามาลงทุน ซึ่งอันดับที่จะออกมาจะเป็นตัวชี้วัดและบอกสถานะของประเทศถึงความพร้อมในการรองรับการลงทุน ในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลคาดหวังว่าอยากให้ไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เมื่ออันดับสูงขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ”

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกรมสรรพากร ขึ้นทะเบียนนายจ้างของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงาน กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 10 คนขึ้นไปของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ จุดเดียว (Single point) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และล่าสุดได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งเป็นระบบช่วยอำนวยความสะดวกที่ชัดเจน มีระยะเวลากำหนดแน่นอน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง อย่างครบวงจรตั้งแต่จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเลิกกิจการ ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับต้นๆ ตามการจัดอันดับของธนาคารโลกในปีต่อๆ ไปอีกด้วย

 

 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยต่อด้วยว่า ก้าวต่อไปที่กรมฯ ต้องเร่งดำเนินการ คือ 1.การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีการใช้ระบบ e-Registration มากขึ้น 2.การรวมขั้นตอนการจองชื่อและการจดทะเบียนในระบบ e-Registration ให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน และ 3.บูรณาการร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และสำนักงาน ก.พ.ร. ให้มีการเชื่อมโยงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านแพลทฟอร์ม (Platform) เดียวกัน โดยจะดำเนินการพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้กับภาคเอกชนในวงกว้างมากขึ้น เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะดำเนินการในแวดวงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

ไทยขยับครองอันดับ 26 ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

บทความแนะนำสำหรับท่าน

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ