ไทยพาณิชย์ เร่งดูแลลูกค้าน้ำท่วม ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือ

ไทยพาณิชย์ เร่งดูแลลูกค้าน้ำท่วม ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือ

ข่าวสารมาแรง

SCB SME

SCB SME

3 ส.ค. 2017, 17:10 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

Highlight: SCB ผุดมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินพิเศษเสริมสภาพคล่อง ช่วยลูกค้าน้ำท่ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคอีสานและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดให้ลูกค้ายื่นขอพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง และยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2560


นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า  จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และกิจการของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงได้ออกมาตรการพิเศษอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารทุกกลุ่ม


สำหรับลูกค้าบุคคล ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต  โดยมีมาตรการดังนี้ คือ 1.พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน  2.ลดดอกเบี้ย 50-100% แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3.ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล 2 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ 3 เดือน และสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 


ในส่วนของลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือผ่าน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน 2. ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 3. ลดดอกเบี้ยจากอัตราเดิม 4. วงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิมหรือสูงสุด 10 ล้านบาท และ5. วงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2560

ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่ละราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารฯ 

นอกจากนี้ สำหรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน ในเบื้องต้นธนาคาร ได้จัดส่งน้ำดื่ม 12,000 ขวด และอาหารพร้อมรับประทานไปยังจังหวัดสกลนคร ผ่านสำนักงานเขตของธนาคาร ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งได้จัดถุงยังชีพ ภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค จำนวน 1,000 ถุง ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆ ทางภาคอีสาน พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สาขารัชโยธิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต โดยจะส่งมอบเงินบริจาคของประชาชน และเงินบริจาคสมทบเพิ่มเติมจากธนาคารอีกจำนวน 1,000,000 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ