ไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องขายสินค้า OTOP-SME ผ่านปั๊ม ปตท.

ไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องขายสินค้า OTOP-SME ผ่านปั๊ม ปตท.

ข่าว SMEs

SCB SME

SCB SME

17 พ.ย. 2017, 14:54 — ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

Highlight: ไปรษณีย์ไทย จับมือปตท. ช่วยสินค้าชุมชน OTOP และ SME เพิ่มช่องทางขายผ่านปั้มปตท.ทั่วประเทศ

 

ไปรษณีย์ไทย จับมือ ปตท. เปิดช่องทางกระจายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และ SME ในจุดบริการจำหน่ายสินค้า ณ เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชน พร้อมมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน www.thailandpostmart.com เพื่อสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับ ปตท. ในการสนับสนุนช่วยเหลือการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และ SME ให้มีช่องทางการจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยจุดแข็งของทั้งสององค์กรจะผนวกกำลังกัน สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนระหว่างภูมิภาค รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

 

ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีการจัดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ไทยในสถานีน้ำมันของ ปตท. ซึ่งเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน สินค้าจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข สินค้า OTOP และ SME รวมไปถึงผักและผลไม้ตามฤดูกาล ที่จะสลับหมุนเวียนมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน ปตท. และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตหรือเกษตรกร รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com ที่จะสามารถเลือกมารับสินค้าได้ ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 

 

“ปตท. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม SME เกษตรกร และ E-Commerce ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า จนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยนำจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างครบครัน ควบคู่ไปกับการเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมและชุมชน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดไป” 

 

ไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องขายสินค้า OTOP-SME ผ่านปั๊ม ปตท.

บทความแนะนำสำหรับท่าน

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 300,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ