Leverage กิจการ ด้วยการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น

Leverage กิจการ ด้วยการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น

ไอเดียและนวัตกรรม

นเรศ เหล่าพรรณราย

นเรศ เหล่าพรรณราย

21 มิ.ย. 2018, 18:11 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

Highlight: การเข้าตลาดหุ้น นอกจากจะเป็นวิธีขยายกิจการอย่างรวดเร็วแล้ว รู้ไหมว่ายังมีข้อดีอะไรอีกบ้าง?

 

โดย นเรศ เหล่าพรรณราย 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สต๊อคควอดแรนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

การนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้น อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของเจ้าของธุรกิจหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม อาจมีเจ้าของธุรกิจบางส่วนที่มองข้ามการเป็นบริษัทมหาชน อาจเพราะมีกำไรดีอยู่แล้ว ไม่ต้องการให้มีผู้อื่นมาร่วมบริหาร ฯลฯ ถึงอย่างไร การนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น ถือเป็นวิธีการขยายกิจการด้วยความรวดเร็ว (Leverage) ที่เร็วที่สุด โดยมีข้อดีตามนี้

 

หนึ่ง..ได้แหล่งระดมทุนที่ต้นทุนต่ำ หากเราต้องการจะระดมทุน ด้วยวิธีการกู้เงินจากธนาคาร จะต้องมีต้นทุนเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีความผันผวนตามอัตราตลาด ส่วนการเข้าตลาดหุ้นจะได้รับแหล่งทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย แม้จะมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาและทำระบบบัญชี แต่สิ่งที่ได้มาคือการพัฒนากิจการให้มีมาตรฐานสูงด้วยเช่นกัน และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่สำคัญคือไม่ทำให้กิจการเกิดภาระหนี้สินที่มากขึ้นเหมือนกับการกู้เงินจากธนาคาร 

 

สอง..ได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือของตลาดทุน การที่เป็นเอสเอ็มอีที่อยู่นอกตลาดหุ้นจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ค่อนข้างจำกัด เพียงแค่การกู้เงินผ่านตลาดเงินเท่านั้น แต่หากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยให้มีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการและโครงการลงทุนได้

 

ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินอย่างเช่น การออกหุ้นกู้ที่อาจจะมีต้นทุนต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้หากบริษัทได้รับการจัดเครดิทเรทติ้งที่ดี , การเพิ่มทุนด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หรือเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือ PP แม้ว่าจะเป็นการรบกวนผู้ถือหุ้น แต่เป็นวิธีที่ช่วยให้บริษัทได้รับเงินทุนจำนวนมากมาช่วยในการขยายกิจการในเวลาสั้น เช่น การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ลงทุนซื้อกิจการ ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ฯลฯ 

 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือใหม่อย่างการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน,กอง REIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เจ้าของกิจการสามารถขายสินทรัพย์บางส่วนที่มีคุณสมบัติสามารถออกเป็นกองทุนให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้ามาลงทุนได้ โดยที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์นำไปใช้พัฒนาธุรกิจต่อไป 

 

เห็นได้ว่าเครื่องมือการขยายกิจการในตลาดทุนมีความหลากหลายสูงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้น

 

สาม..ได้รับการยอมรับจากธนาคารมากขึ้น สำหรับผู้ที่ยังคงต้องการใช้เครื่องมือตลาดเงินหรือการกู้เงิน การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นยังช่วยให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคารมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะขั้นตอนการนำบริษัทเป็นมหาชนจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทตรวจสอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ทำให้งบการเงินมีความโปร่งใสมากกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาด ธนาคารจะให้ความมั่นใจในการปล่อยกู้มากขึ้นรวมถึงให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบริษัทนอกตลาดอีกด้วย

 

สี่..มีโอกาสได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นจะทำให้รายชื่อของบริษัทจะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะระบุถึงโครงสร้างธุรกิจ ผลประกอบการรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ทำให้นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงบริษัทข้ามชาติได้รู้จักกับธุรกิจของเรา ทำให้มีโอกาสที่จะถูกต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันได้ รวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดการควบรวมกิจการหรือเทคโอเวอร์ในอนาคต

 

หากเป็นเพียงบริษัทนอกตลาดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักหรือขนาดไม่ใหญ่มาก โอกาสที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าก็แทบไม่มีนัก

 

ห้า..เป็นโอกาสในการจัดระเบียบกงสีให้ลงตัว สำหรับธุรกิจครอบครัวแบบกงสีที่ต้องการจัดระเบียบการบริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ การนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามานั่งบริหารแทนที่จะบริหารโดยคนในครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังใช้เป็นโอกาสในการจัดสรรหุ้นของบริษัทให้กับทายาทแต่ละคนตามความเหมาะสม บางบริษัทฯในตลาดหุ้นไทยได้ใช้วิธีนี้ในการจัดสรรบทบาทการบริหารให้กับทายาทธุรกิจมาแล้ว หากไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม โอกาสที่จะจัดสรรกับระบบกงสีก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

 

เห็นได้ว่าการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นช่วยสร้างข้อได้เปรียบมากมายทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รับช่วงกิจการต่อจากรุ่นพ่อแม่ ควรจะศึกษาเรื่องวิธีการนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทมหาชนเอาไว้ เพราะนี่คือโอกาสที่จะเร่งการเติบโตของกิจการได้เร็วที่สุด

 

Leverage กิจการ ด้วยการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ