Marketing Automation มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ

Marketing Automation มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ

Marketing

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

2 Oct 2019, 10:00 — 3 min read

 

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ธุรกิจต่างก็หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำธุรกิจใหง่ายขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในการเข้าถึง Social Media และเลือกรับสารในแบบของตัวเองมากขึ้น การที่แบรนด์สื่อสารไปถึงผู้บริโภคด้วยข้อความแบบเดียวกันอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไป จึงต้อง Personalize ให้เหมาะกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มด้วย

 

จึงได้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Marketing Automation ขึ้น ซึ่งเป็นการ ใช้ Software ที่มีอยู่ มาบริการจัดการการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ แบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยทุ่นแรง ทุ่นเวลา และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ ตัวอย่างของการตลาดที่สามารถทำ Automation ได้เช่น กิจกรรมบน E-mail, Social Media และกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่าง ๆ

 

Marketing Automation คืออะไร

 

Marketing Automation หรือการตลาดแบบอัตโนมัติ ส่วนใหญ่นั้นจะถูกใช้กับเว็บไซต์ E-Commerce เช่น Amazon, eBay และ Lazada เป็นต้น ซึ่งจะมี Algorithm หรือ Code ในการ Tracking การใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของผู้บริโภค สามารถรู้ได้ว่าผู้บริโภคสนใจสินค้าอะไรและเคยซื้อสินค้าไหนไปบ้าง 

 

ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะออกจากเว็บไซต์ไปแล้วแต่ก็ยังสามารถได้รับ E-mail หรือถูกโฆษณา Remarketing ตามในช่องทาง Social Media ต่าง ๆ โดยนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสนใจ โดยอ้างอิงจากสินค้าที่แต่ละคนเคยดูไว้ สินค้าที่นำเสนอของทุกคนจึงต่างกัน

 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Marketing Automation ในการสร้าง Leads เพื่อให้พนักงานขายติดต่อกลับ เช่น เมื่อมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์แล้วเกิดความสนใจในสินค้า ก็สามารถทำการกรอกข้อมูลการติดต่อในแบบฟอร์ม แล้วระบบจะมีการแจ้งเตือนไปที่พนักงานขายให้ติดต่อกลับทันที 

 

รวมไปถึงใช้ในการทำ CRM Program ได้อีกด้วย โดยการสร้างฐานข้อมูลทั้งผู้ที่เป็นลูกค้า และผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า และสามารถส่ง E-mail ด้วยข้อความที่แตกต่างกันเพื่อเข้าถึงคนทั้ง 2 กลุ่มได้ โดยระบบจะสามารถปรับข้อความที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อไห้ได้ผลมากที่สุด

 

ประโยชน์ของ Marketing Automation

 

การทำ Automation นั้นเป็นการใช้ Software แทนแรงงานคน ไม่ว่าจะเป็นการส่ง E-mail ให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติ, Chatbot ซึ่งตอบลูกค้าได้ทันที, การลง Content ในสื่อ Social Media ต่าง ๆ, การใช้ระบบ Automation ในการปรับโฆษณาออนไลน์ให้ได้ผลดีที่สุด และการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการส่งโปรโมชั่นต่อ ๆ ไป 

 

ซึ่งคนจะเสียเวลาในการปรับตั้งค่าเท่านั้น และหลังจากนั้นระบบจะเป็นตัวจัดการทั้งหมด ทำให้การทำงานสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการทำงานของคน และช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนได้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานลดลง และช่วยประหยัดงบได้

 

นอกจากนี้ยังสามารถทำ Automation ในระบบการขาย โดยที่ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ติดตามความคืบหน้าของการขาย และจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาทำวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบการขาย ช่วยลดระยะเวลาในการปิดการขาย และคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้ รวมไปถึงบริการหลังการขายก็สามารถใช้ระบบ Automation ในการรับแจ้งปัญหา และตอบคำถามของลูกค้าได้

 

 

Recommended articles for you

Got an inspiring story?
Get featured on SME inspirations

Already a member?

Sign In

Got an inspiring story?
Get featured on SME inspirations

Already a member?

Sign In

SME Inspirations

BusinessLinX GlobalLinker - GET THE BIG BUSINESS ADVANTAGE

Visit mobile site