ความรู้

> กระทู้ > แรงบันดาลใจ SME

ดูตามหมวดหมู่

แรงบันดาลใจ SME (14)

 • สุพรรษา ณ นคร

  สุพรรษา ณ นคร

  แรงบันดาลใจ SME

  สวัสดีค่ะสุพรรษา ร้านคอมชุมพรค่ะ

  1 ต.ค. 2017, 11:34

 • Nandish Kumar

  Nandish Kumar

  แรงบันดาลใจ SME

  Really nice business flatform SME

  8 ส.ค. 2017, 05:06

 • Santosh Gosai

  Santosh Gosai

  แรงบันดาลใจ SME

  Criteria of choosing an expansion joint in building structure

  15 มิ.ย. 2017, 17:43

 • Vivek Bharuka

  Vivek Bharuka

  แรงบันดาลใจ SME

  Returns under GST

  12 มิ.ย. 2017, 18:55

 • Avinash Chaudhary

  Avinash Chaudhary

  แรงบันดาลใจ SME

  ReTechCon SME Understand how Technology can help you grow your business India is a nation of shop keepers. Even two decades after the entry of the modern retail, the traditional retail counts for 85-90% of the retail trade in the country. Over the last few years, with digitization, demonetization and GST, SME retailers are trying to embrace modern retail practices backed by technology. At ReTechCon, our focus over the years has been to track these changes and celebrate home grown practices of SME retailers. Now, we feel the time has come to create a forum dedicated to tech adoption, solutions geared for SME and tech vendors who are focussed on serving the SMEs. Seminar flow • A panel of distinguished speakers will share insights with SME retailers in attendance. • Each speaker will share his experience with the audience. • The convener/Moderator will note the key points mentioned by each speaker • Once all speakers finish their speech, the moderator will encourage an open discussion on the key points between speakers and audience. • Moderator will summarize the discussion. For the benefit of all, the proceedings would be in HINGLISH. The first edition of ReTechCOn SME, will focus on Supermarkets, F&B and Wellness segments. The expo will have Tech partners who would be showing their best solutions and products suitable for SME retailers. What’s in it for you? For SME Retailers: 1. Understand the tech trends first-hand 2. Learn from fellow Store owners on their experiences 3. Get an opportunity to clarify your doubts For Tech Companies: 1. Get a focussed audience 2. Understand the pulse of the retailers first hand 3. Get new ideas for your product roadmap ReTechCon SME will be held on the 15th June – the second day of ReTechCon at the Renaissance Convention Centre, Powai, Mumbai.

  16 พ.ค. 2017, 15:33

 • Vinod Nawab

  Vinod Nawab

  แรงบันดาลใจ SME

  https://t.globallinker.com/H3U9L

  10 มี.ค. 2017, 17:05

 • Vinod Gupta

  Vinod Gupta

  แรงบันดาลใจ SME

  Research Work on Facility Management Audit ~ requesting your valuable inputs Greetings....... I am pursuing Ph.D. and research scholar at Institute of Management Studies, Devi Ahilya Vishwavidyalaya (DAVV), Indore. My research topic is “A critical study of Facility Management Audit: Processes and Practices, in India”. For the research, I need to get input/opinion from valuable business establishment’s decision makers and facility management professional leaders. Thus, you are requested to please take out some of your valuable time to fill-up the Facility Management Audit survey questionnaire. Please click on the link below to take the survey: https://t.globallinker.com/GCvKH Your expertise opinion is highly valuable. Your time and effort in gathering the data are tremendously appreciated. Investment of your precious time shall be extremely beneficial to the Facility Management profession. Please feel free to email/call for any query you might have. [Note: I would appreciate if you also forward this to any other decision maker / facility professional as you feel appropriate] [This survey is submitted to you purely for the academic and research purpose only and anonymity of the same shall be maintained. Your valuable response shall be kept confidential.] Thanks a lot & looking forward for your treasurable response..... Best Regards, Vinod Gupta Research Scholar DAVV, Indore +91 98260 41268 gupta_vinod@hotmail.com

  21 ก.พ. 2017, 19:03

 • Sarfarazahmed Munshi

  Sarfarazahmed Munshi

  แรงบันดาลใจ SME

  AGCL: Striving to Serve as a Life-long Partner for Our Clients' Business around the World. fsuham Global Consulting Limited (AGCL), a global multidisciplinary Strategizing, Financing and Soliciting Company. We provide multidisciplinary solutions to complex challenges and opportunities. Within the key areas of Corporate Finance & Restructuring, Economic Consulting, Forensic & Litigation Consulting, Strategic Planning and Technology, Risk and Performance. Since our foundation, we have been a true life-long partner of our clients; we are committed for creating & achieving their Business Empire. Our experience and expertise professionals contributing to clients’ efforts to take on corporate transformation challenges, providing the full range of consulting services from state-of-the-art management strategy to high quality business structure and modeling, from financial issues to end to end debt-equity finance, and even cutting edge IT implementation, business operational improvement and legal solutions. Now you can focus on your core business while leaving your strategic, financial, operation and legal worries to us. Why waste time worrying about business, finance, compliance etc.. when trusted professional drive, support and sustain solutions help is just a phone call away @+91 9909341441? Or Mail Us to md.ceo@afsuhamcorporate.com. For Our various multidisciplinary solutions and first hand working experience. You can visit our Website www.afsuhamcorporate.com & www.afsuhamglobal.com “Dreaming up the future”, driving to discover and create new business paradigms, while at the same time, contributing to the growth and development of India, Asia and the World. Let us, come together and work hard to achieve the success we all deserve. Looking forward to welcome you on board, I remain, Afsuham Global Consulting Limited Sarfarazahmed MA. Munshi President & CEO www.afsuhamglobal.com

  1 ธ.ค. 2016, 15:37

 • Ankur Jain

  Ankur Jain

  แรงบันดาลใจ SME

  LXG Solutions is an integrated excellence management Knowledge Process Outsourcing (KPO) firm provides knowledge support with our service-products using innovative KEY Calibration approach to deliver Learning, eXcellence and Growth solutions to our clients (MSME-Micro,Small & Medium Enterprises)for their Sustainable, Professional and Profitable development - "Change the way of doing business to build a sustainable,profitable and professional enterprise in a simple and short manner".

  22 พ.ย. 2016, 18:06

อ่านและมีส่วนร่วมในการสนทนา
เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ

อ่านและมีส่วนร่วมในการสนทนา
เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ