บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ > วัสดุก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์

  • ข้อความ

พันธกิจของ บจก.ตระกูลไทยโปรดักส์ ในปัจจุบันเรามีโรงงานที่ผลิตสินค้ารวมแล้ว 6 แห่งด้วยกัน และมีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมัน เราจึงพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของตลาด ภายในประเทศ และภูมิภาคเอเซีย ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี เรายังมุ่งมั่นสร้างความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางเอเซีย.

View บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด's complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now