บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย

ดิจิตอลและเทคโนโลยี > โซลูชั่นดิจิตอลการตลาดและบริการ

ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ KODE™ โค้ด (KODE ENDPOINT™, KODE CONNECT™) โค้ดเอนพ้อย โค้ดคอนเนค

  • ข้อความ

ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ KODE™ (KODE ENDPOINT™, KODE CONNECT™) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะไกล สามารถเก็บรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย Nano Enzyme Ball ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อกำจัดกลิ่น มีคุณประโยชน์ช่วยในการกำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ กำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดี รวมไปถึงช่วยเร่งการย่อยสลายของเสีย ควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล