บริษัท รวมเศษ จำกัด

ระยอง, ไทย

ธุรกิจค้าปลีก > อื่นๆ

ประมูล-ซื้อ-ขาย วัสดุจากชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรม รับบำบัด/กำจัด มลพิษกากอุตสาหกรรม

  • ส่งข้อความ

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-8/47รย. : คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้แก่ เศษเหล็ก,สแตนเลส,ทองแดง,พลาสติก,อลูมิเนียม,เศษไม้ ฯลฯ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-24/47รย. : ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวยาทำละลาย ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-64(11)-2/43รย. : อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

View บริษัท รวมเศษ จำกัด's complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now

ประวัติความเป็นมาของบริษัท รวมเศษ จำกัด

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2529 ในเขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ดำเนินกิจการรับซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง

เมื่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวมากขึ้น ทำให้ร้านรวมเศษในสมัยนั้น ขยายพื้นที่เพื่อรองรับเศษวัสดุต่างๆ ตามไปด้วย จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2543 กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ทำการจดทะเบียนเป็น บริษัท รวมเศษ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท โดยเศษวัสดุเหลือใช้ที่รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากชุมชนนั้น จะนำมาคัดแยกประเภทวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี ทางบริษัทฯ จะนำมาวางจำหน่ายหน้าร้านต่อไป

Mar 1986

11 - 30 employees

ผู้ให้บริการ

ร้านค้าปลีก

  • Head-office/Primary office

    เลขที่ 348/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง
    ระยอง - 21150
    ไทย

ไม่มีบทความ

Know more about บริษัท รวมเศษ จำกัด.

Get started for free

Find more information about this company, view products & services that match your requirements. Connect & stay up to date with 300,000 + business owners to grow your business.

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ