บริษัท รวมเศษ จำกัด

ระยอง, ไทย

ขายปลีก > อื่น ๆ

ประมูล-ซื้อ-ขาย วัสดุจากชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรม รับบำบัด/กำจัด มลพิษกากอุตสาหกรรม

  • ข้อความ

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-8/47รย. : คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้แก่ เศษเหล็ก,สแตนเลส,ทองแดง,พลาสติก,อลูมิเนียม,เศษไม้ ฯลฯ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-24/47รย. : ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวยาทำละลาย ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-64(11)-2/43รย. : อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป