บ.บูเคมี อินดัสตรี จำกัด

ปทุมธานี, ไทย

เคมีภัณฑ์สีย้อมและสี > สีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อความ

เราเป็นผู้ผลิตสี สำหรับงานอุตสาหกรรม งานผลิตที่เป็นขบวนการต่อเนื่อง บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด ได้ทำการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาตรฐานในการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับจากบริษัทคู่ค้าและลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในกานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยยึดถือ “นโยบายคุณภาพ” ที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้ามีคุณภาพ สร้างความพอใจกับลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

View Bu Chemical Industry Co,Ltd.'s complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now

Bu Chemical Industry Co,Ltd.
ปทุมธานี, ปทุมธานี
เคมีภัณฑ์สีย้อมและสี ,สีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Jun 1995

ผู้ผลิต

  • Head-office/Primary office

    4/279 ม.3 ซอย คลองหลวง21 ถ.พหลโยธิน
    ปทุมธานี - 12120
    ไทย

Know more about Bu Chemical Industry Co,Ltd..

Get started for free

Find more information about this company, view products & services that match your requirements. Connect & stay up to date with 300,000 + business owners to grow your business.

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ