กลับ

เครือข่าย

> SEVEN BOATS INFO-SYSTEM PRIVATE LIMITED

SEVEN BOATS INFO-SYSTEM PRIVATE LIMITED

SEVEN BOATS INFO-SYSTEM PRIVATE LIMITED

ดิจิตอลและเทคโนโลยี / โซลูชั่นดิจิตอลการตลาดและบริการ
Kolkata, อินเดีย

Seven Boats offers 360° digital marketing & digital transformation solutions & training for all type of businesses. Strategic consulting, Branding solutions, Content Solution, Lead Generation, Search Engine Optimization, Social Media Marketing, Paid Ad Campaign Optimization (Google Ads, Facebook Ads & more), Digital Innovation, Creative & Graphics designing, Conversion Rate Optimization, Web Analytics, Email Marketing, ORM, Web & Ecommerce development, Domain, SSL, GSuite, Chatbot & other

Seven Boats is a renowned Digital Marketing Agency in Kolkata and listed among the best Digital Marketing Companies & Digital Marketing Training Institutes in India by it’s quality service offerings since 2011 and having a portfolio of 500+ global projects, 24,000+ students, 15+ awards & felicitations, 12+ premier B Schools & institutions partnerships & featured in 12+ premier Indian magazines & media .

  • วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

    02/08/2011

  • ผลประกอบการ

  • จำนวนพนักงาน

    2

ผู้ให้บริการ, วิชาชีพเฉพาะ, ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง

ขององค์กร

สำนักงานใหญ่,

Unit 304, Diamond Arcade ,1/72 Cal Jessore Road
Kolkata - 700055
อินเดีย

ค้นหาสิ่งที่ธุรกิจอื่นขายและสิ่งที่คุณสามารถนำเสนอให้กับพวกเขา

ค้นหาสิ่งที่ธุรกิจอื่นขายและสิ่งที่คุณสามารถนำเสนอให้กับพวกเขา

ผู้ติดต่อหลัก

ผู้ดูแลบริษัท

Debajyoti Banerjee

Debajyoti Banerjee/Founder CEO

SEVEN BOATS INFO-SYSTEM PRIVATE LIMITED
/ Kolkata, India

บริษัทที่คล้ายกัน

Techive

Techive / Digital & Technology

Srisasoft

Srisasoft / Digital & Technology

Acads360 India Pvt Ltd

Acads360 India Pvt Ltd / Digital & Technology

Ten Directions Ventures Pvt Ltd

Ten Directions Ventures Pvt Ltd / Digital & Technology

Feelkaro Online Media Pvt Ltd

Feelkaro Online Media Pvt Ltd / Digital & Technology

Deals Dolly

Deals Dolly / Digital & Technology

Brian Soft Global Services

Brian Soft Global Services / Digital & Technology

KnitValue Technologies Pvt Ltd

KnitValue Technologies Pvt Ltd / Digital & Technology

VidWisor

VidWisor / Digital & Technology

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ