กลับ

เครือข่าย

> นครินทร์ ประไพวงษ์

นครินทร์  ประไพวงษ์

นครินทร์ ประไพวงษ์

COUNTRY MANAGERนนทบุรี, ไทย

ภาพรวมของบริษัท

ระบบโทรศัพท์ บน cloud และ Platform สำหรับการดูแลบุคลากร

เชื่อมต่อกับนครินทร์ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับนครินทร์ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ