กลับ

เครือข่าย

> นภัสนันท์ กุลภัทร์วัฒนา

นภัสนันท์  กุลภัทร์วัฒนา

นภัสนันท์ กุลภัทร์วัฒนา

โทรศัพท์ 087-539-8988
หจก.เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์ บริษัทเป็นนิติบุคคลอยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือ DE'FAST GLOBAL GROUP. จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแรงงานด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอประยุกต์ จากบริษัทจัดหางาน DE'FAST GLOBAL RECRUITMENT CO., LTD. จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตาม พรบ.จัดหางานภายในประเทศ สังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเลขที่ น.ชม.1/2560

ภาพรวมของบริษัท

หจก.เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์ บริษัทเป็นนิติบุคคลอยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือ DE'FAST GLOBAL GROUP. จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแรงงานด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอประยุกต์ จากบริษัทจัดหางาน DE'FAST GLOBAL RECRUITMENT CO., LTD. จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตาม พรบ.จัดหางานภายในประเทศ สังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเลขที่ น.ชม.1/2560
www.defastglobal.com

เชื่อมต่อกับนภัสนันท์ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับนภัสนันท์ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ