กลับ

เครือข่าย

> บริษัท รวมเศษ จำกัด

บริษัท รวมเศษ  จำกัด

บริษัท รวมเศษ จำกัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฉันต้องการเชื่อมต่อกับเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ เชิญฉันมาเชื่อมต่อ

Rayong, Thailand

ประวัติความเป็นมาของบริษัท รวมเศษ จำกัด

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2529 ในเขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ดำเนินกิจการรับซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง

เมื่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวมากขึ้น ทำให้ร้านรวมเศษในสมัยนั้น ขยายพื้นที่เพื่อรองรับเศษวัสดุต่างๆ ตามไปด้วย จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2543 กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ทำการจดทะเบียนเป็น บริษัท รวมเศษ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท โดยเศษวัสดุเหลือใช้ที่รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากชุมชนนั้น จะนำมาคัดแยกประเภทวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี ทางบริษัทฯ จะนำมาวางจำหน่ายหน้าร้านต่อไป

ภาพรวมของบริษัท

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-8/47รย. : คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้แก่ เศษเหล็ก,สแตนเลส,ทองแดง,พลาสติก,อลูมิเนียม,เศษไม้ ฯลฯ


ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-24/47รย. : ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวยาทำละลาย


ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-64(11)-2/43รย. : อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

เชื่อมต่อกับบริษัท รวมเศษ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับบริษัท รวมเศษ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ