กลับ

เครือข่าย

> ปริศนา สายกระสุน

ปริศนา  สายกระสุน

ปริศนา สายกระสุน

เภสัชกรปราจีนบุรี, ไทย

สืบเนื่องมาจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับการเภสัชกรรม

ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยอยู่ในยุคผู้สูงอายุ
ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก
โดยหนึ่งในความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นก็คือยารักษาโรคและอุปก
รณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อผู้อายุ  เช่น ยา วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ
เครื่องช่วยเดิน ไม้เท้า เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ เป็นต้น
และเนื่องมาจากเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรม
ซึ่งมีจำนวนกลุ่มคนในวัยทำงานพักอาศัยและทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก
อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งสินค้า
ไปยังสถานพยาบาลประจำโรงงาน และยังมีสถานศึกษา
กลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียน ซึ่งบริเวณอุตสาหกรรม ชุมชน

ภาพรวมของบริษัท

ผู้จัดจำหน่ายและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม วิตามิน
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
เป็นผู้นำตลาดยาทั้งค้าส่งและค้าปลีก เป็นศูนย์รวมสินค้าด้านสุขภาพ
การบริการได้มาตรฐาน สร้างสุขภาพที่ดีและความประทับใจแก่ลูกค้า

เชื่อมต่อกับปริศนา และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับปริศนา และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ