กลับ

เครือข่าย

> พงศ์ธเณศ เคมีกุล

พงศ์ธเณศ  เคมีกุล

พงศ์ธเณศ เคมีกุล

ผู้บริหารฝ่ายผลิตกรุงเทพมหานคร, ไทย

เชื่อมต่อกับพงศ์ธเณศ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับพงศ์ธเณศ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ