กลับ

เครือข่าย

> ภาคภูมิ ภูมิดี

ภาคภูมิ  ภูมิดี

ภาคภูมิ ภูมิดี

CEO

เราดูแลเรื่องงานอออกแบบ ตามมาตรฐานสากล ในทั้งด้านงานบริหารงานก่อสร้างและงานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

นครราชสีมา, ไทย

เชื่อมต่อกับภาคภูมิ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับภาคภูมิ และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ