กลับ

เครือข่าย

> Anand Mounaswamy

Anand Kumar Mounaswamy

Anand Kumar Mounaswamy

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Atlantic RO Solutions

Tools, Machinery & Components

Managing Director



Madurai, India

ภาพรวมของบริษัท

We are into Industrial Water Purification Projects such as Desalination, Softening, Industrial Reverse Osmosis Plants and we are also a Distributor for Electrolyzed Reduced Water [ERW] or Kangen Water Machines.

เชื่อมต่อกับAnand และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับAnand และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ