กลับ
Anil  Goswami

Anil Goswami

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Orosilber Lifestyle Pvt Ltd

Fashion & Fashion Accessories

Director – Business DevelopmentNew Delhi, India

OROSILBER mission is to develop custom made personalized jewelry and products on affordable prices.

ภาพรวมของบริษัท

OROSILBER is an iconic Indian brand synonymous with innovation and craftsmanship.

Founded in 2001, headquartered in New Delhi, privately held management, OROSILBER designs, manufactures, distributes and retails collection of high quality accessories for men and women. OROSILBER is committed to creating exclusive luxury product range for consumers which reflect for design, tradition and master craftsmanship.

We do Personalized Name Jewelry, Custom Lapel Pins, Cuff links, Tie Pins, Name Badges

เชื่อมต่อกับAnil และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับAnil และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ