กลับ

เครือข่าย

> Ankit Manglik

Ankit  Manglik

Ankit Manglik

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Vilyoo Makershop LLP

Gifts, Handicrafts & Cottage Industry

Co-Founder, CFOBengaluru, India

Vilyoo.com founded by Avani Shah Goiporia and Ankit Manglik, Vilyoo is a curator of contemporary fine crafts. It aspires to provide the easy, quick, and safe marketplac

Individuals who love the high-quality original hand-crafts now have an awesome platform to dig into. At Vilyoo, craftiest can list/showcase their craft(s) for the buyers to buy. While enthusiast can get numerous DIY kits and guides to help improve their own craft.
“We are passionate about arts and crafts and want Vilyoo to create the same passion in others,” says Avani Shah Goiporia, Founder, Vilyoo. She adds, “We want Vilyoo to be the place where everyone who is passionate about crafts comes and finds everything they need, from unique products to supplies to workshops to DIY kits to events’ information to knowledge about crafts.”
It connects the artists to the right buyers and plans to realize aka craft-culture. “Vilyoo is a wholesome artist friendly platform, they make selling products a pleasure,” says a seller.

ภาพรวมของบริษัท

Discover Amazing Crafts & Sell Yours, Vilyoo – Marketplace for Craftiest – Celebrates Contemporary Crafts & Artisanship in India

เชื่อมต่อกับAnkit และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับAnkit และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ