กลับ

เครือข่าย

> Arpakorn Smatthanares

Arpakorn  Smatthanares

Directorกรุงเทพมหานคร, ไทย

ภาพรวมของบริษัท

Wizdom Connexion เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการทำงาน ระบบควบคุมภายใน และระบบบัญชี ให้กับ SMEs โดยเน้นการใช้ระบบ IT แบบ Cloud Base เข้ามาช่วยในการทำระบบ work flow เพื่อขจัดขั้นตอนการทำงานที่ต้องเสียเวลาเกินความจำเป็น ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุุกเวลา โดยมี Product ที่ตอบสนองทั้งด้านการผลิต - Smart Manufacturing, การควบคุมสินค้าคงคลัง - Smart Inventory, ระบบการจ่ายเงินเดือน - Smart Pay และระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร - Smart Doc

เชื่อมต่อกับArpakorn และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับArpakorn และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ