• เชิญเข้ากลุ่ม

Arporanee Suansamut

Executive Marketing Startegy & Planner

Handywings Co.,ltd

Nonthaburi, Thailand

เริ่มก่อตั้งใน เดือนมีนาคม 2558 โดยทีมซอฟต์แวร์ และนักการตลาดรุ่นใหม่ของ บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากสมมติฐานเพียงหนึ่งเดียวคือ การเปลี่ยนเเปลงของโลกและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ใหม่ซึ่งได้ทิ้งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจแบบเดิมๆ ทีมงานแฮนด์ดี้วิงมีแผนในการดำเนินการธุรกิจแนวใหม่ รวมถึงการนำเสนอทีมงานเพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

View Arporanee Suansamut's complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now
  • Head-office/Primary office

    ที่อยู่ปัจจุบัน
    Nonthaburi, Thailand

https://businesslinx.globallinker.com/network/profile/arporanee-suansamut/298850

https://t.globallinker.com/TO6oA

สำเนา

คัดลอกลิงก์แล้ว

https://hdw.co.th/home
https://blog.hdw.co.th/

View Arporanee Suansamut's complete profile

Get started for free

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ