กลับ

เครือข่าย

> Bishwajeet Ghosh

Bishwajeet  Ghosh

Director

We provide customer driven innovative solutions based on blockchain and AI technology

Gurgaon, India

Working on Block chain and AI solutions

เชื่อมต่อกับBishwajeet และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับBishwajeet และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ