กลับ

เครือข่าย

> Brijesh Singh

Brijesh  Singh

Brijesh Singh

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Sunusa Industries Private Limited

พลังงาน

CEOHyderabad, India

Since 1990 SunUSA Industries Pvt. Ltd is into Battery manufacturers in India.
Now we are fully dedicate into manufacturing of Solar Photovoltaic (SPV), Solar Modules, Solar Panels, Polycrystalline Solar Modules, Monocrysta SunUSA is fully dedicate into manufacturing of solar photovoltaic (SPV), solar modules, solar panels, polycrystalline solar modules, monocrystalline solar modules and solar power systems, installation of non conventional energy/ renewable energy related infrastructure for all sectors. We distribute our products to many parts India & offer you high end solar panel technology & supplies at an affordable price.
Solar power is the conversion of sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV), or indirectly using concentrated solar power (CSP). Concentrated solar power systems use lenses or mirrors and tracking systems to focus a large area of sunlight into a small beam. Photovoltaics convert light into electric current using thephotoelectric effect

ภาพรวมของบริษัท

Since 1990 SunUSA Industries Pvt. Ltd is into Battery manufacturers in India.
Now we are fully dedicate into manufacturing of Solar Photovoltaic (SPV), Solar Modules, Solar Panels, Polycrystalline Solar Modules, Monocrystalline Solar Modules and Solar Power Systems, installation of non conventional Energy/ Renewable energy related infrastructure for all sectors.

เชื่อมต่อกับBrijesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับBrijesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ