กลับ

เครือข่าย

> CIJ INKS YADAV

CIJ INKS JAYARAMAN.C.S. YADAV

CIJ INKS JAYARAMAN.C.S. YADAV

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: CIJ JETINKS INDUSTRY AND HEMA HOME PRODUCTS

Chemicals, Dyes & Paints

Dear Sir,

1.We have been making & supplying Chemicals for DE SCALE & DIS INFECTION & CLEANING for Factories Machines, Factories Equipment’s, All Floors in Constructions, STEEL, RO-MEMBRANE LINES, STP-ETP, BOILERS TREATMENT, SWIMMING POOL, POULTRY, Specialty Chemicals for PLASTICS, LEATHER, AUTOMOBILES,CONSTRUCTIONS SECTORS.


We could make & supply your presently using chemicals( imported-local purchase-any your spl areas applications ) with cost effective methods.

2.PRINTING INKS-CODING INKS-MARKING INKS FOR MFG –EXPIRY DATE -PRICE ON ALL SURFACES. PART IDENTIFICATION-
CIJINKS-MAKEUP-ADDITIVES-WASH-CLEANERS For Industrial Printers( Like DOMINO, VIDEOJET, CITRONIX,HITACHI,ALPHAJET-CONTROLPRINT IMAJE,LINX etc) and ELECTRONIC INDUSTRIES.

Please send your enquiry which belongs to above areas when it needs times.

Please do all possible supports for both side benefits. We would be more thankful for you. Kindly forward the same to concern sections. We need good business partne

ภาพรวมของบริษัท

PRINTING INKS-CIJ INKS- INDUSTRIAL INK JET INKS AND HEMA CHEMICALS-CHENNAI-INDIA.
RIBBON INKS-DOT MATRIX COMPUTER PRINTERS INKS.
Making & Supplying Chemicals for DE SCALE & DIS INFECTION & CLEANING for Factories Machines, Factories Equipment’s, All Floors in Constructions, STEEL, RO-MEMBRANE LINES, STP-ETP, BOILERS TREATMENT, SWIMMING POOL, POULTRY, Specialty Chemicals for PLASTICS, LEATHER, AUTOMOBILES,CONSTRUCTIONS SECTORS.

เชื่อมต่อกับCIJ INKS และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับCIJ INKS และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ