กลับ

เครือข่าย

> Harsimrat Bhasin

Harsimrat Singh Bhasin

Harsimrat Singh Bhasin

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Neewee

ดิจิตอลและเทคโนโลยี

COOBengaluru, India

eewee is a Bengaluru based Analytics services Company. We are a Platform as a Service (PaaS) provider across domains with specialization in Predictive Maintenance/Condition based Monitoring Solutions for Internet of Things (IoT). Our IoT enabled platform, ATHENA, simplifies the implementation of Analytics Solutions in your IT landscape. It also ensures a faster and smoother implementation with the ability to deploy solutions either on the Cloud or on premise.

ภาพรวมของบริษัท

eewee is a Bengaluru based Analytics services Company. We are a Platform as a Service (PaaS) provider across domains with specialization in Predictive Maintenance/Condition based Monitoring Solutions for Internet of Things (IoT). Our IoT enabled platform, ATHENA, simplifies the implementation of Analytics Solutions in your IT landscape. It also ensures a faster and smoother implementation with the ability to deploy solutions either on the Cloud or on premise.

เชื่อมต่อกับHarsimrat และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับHarsimrat และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ