กลับ
jignesh  dave

Business Head

We are Mumbai based TOTAL FIRE SOLUTIONS Offering company. We are proudly serving Indian Navy, Thermal Power stations etc. We offer state of the art fire alarm / detection systems and fire suppression systems on a Turn key basis. We have PAN India reach & also International project execution capabilities.

Mumbai, India

We specialise in following world class products;
1. Fire Alarm/ Detection System (Addressable / Conventional)
2. Fire Suppression Systems (Water Mist/ Novec/FM 200/ Wet chemical etc ) for Residential/Commercial/Industrial/Marine Restaurant /Kitchen applications
3. X Ray Baggage Scanners
4. Digital Security System

สินค้า / บริการ (1)

  • ดูรายละเอียด

    Fire Alarm system

    INR100000/หน่วย

เชื่อมต่อกับjignesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับjignesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ