กลับ

เครือข่าย

> Kamal Dharewa

Kamal  Dharewa

Kamal Dharewa

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: KD PRACTICE ASSOCIATES LLP

Professional Services

Managing PartnerMumbai, India

1. FRESH EYES , FRESH THINKING:
Young minds innovate the most. Well qualified team equipped with tools to face dynamic Business Environment.


2. EXPERIENCE IS OUR STRENGTH:
We build our Competencies on the strength of our experience gained through collaborative partnership with our clients and their businesses.


3. BELIEVE IN IMPLEMENTATION:
Our Team focuses exclusively on implementing the best practices suitable to the business operations and bring value on ground levels.

4. A COMMITTED TEAM:
Extremely professional and efficient in delivering the best solutions and ever responsive to changing business demands.


5. RECOMMENDED BY CFO's & MD's:
Our Deliverables have been appreciated by decision makers with whom we have worked and recommended within industry circles.


6. SPECIALIZED IN RISK ADVISORY SERVICES:
We put undiluted efforts in providing our services and keep a focussed approach for risk advisory within the firm.

ภาพรวมของบริษัท

KD PRACTICE is a young, dynamic and innovative business consulting and professional services firm based in Mumbai providing specialist advisory services relating to Risk Advisory, Internal Audits, Drafting SOP's, ERP Implementation, Costing System Development, etc.

เชื่อมต่อกับKamal และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับKamal และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ