กลับ

เครือข่าย

> Mihir Hardikar

Mihir Sanjay Hardikar

Mihir Sanjay Hardikar

Owner / ProprietorMumbai, India

ภาพรวมของบริษัท

Commercial Photography for Advertising, Specialising in Food and Beverage Photography, People & Product Photography. Food & Beverage Photography for restaurants, Packaged food brands and print and digital campaigns for FMCG brands

เชื่อมต่อกับMihir และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับMihir และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ