กลับ

เครือข่าย

> Naga Adhikari

Naga Reddy Adhikari

ADDITIONAL DIRECTORHyderabad, India

Specialized in full scale service offering - Application Development/Maintenance, Application Re-engineering, L1/L2 Support, Product Implementation and Testing.

ภาพรวมของบริษัท

IT Development, Fintech Consulting, Mobile App Development, Education, Content Solutions.

เชื่อมต่อกับNaga และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับNaga และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ