กลับ
Nilesh  Desai

Nilesh Desai

DirectorHyderabad, India

SMEA Analytics is an emerging FinTech startup involved in the revival of sick MSMEs. It provides a FinTech platform, giving an in-depth analysis of financial statements of MSMEs and providing guidance to optimize performance and cost, leading to an increase in the average life of the MSME units.

เชื่อมต่อกับNilesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับNilesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ