กลับ

เครือข่าย

> Prasad Karnik

Prasad Dilip Karnik

Prasad Dilip Karnik

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Neurobyte Ventures Private Limited

ดิจิตอลและเทคโนโลยี

COO

I am looking to connect with other business owners. Invite me to connect

Mumbai, India

ภาพรวมของบริษัท

Technology is the heart of every business' success. A good Technology implementation defines the growth and sustainability of a business but finding cost effective technologists is difficult. Your search ENDS here! Leave all your technology worries to us and allocate your resources to your business model.We are a one stop Technology service providers specialising in customised low cost technology solutions to optimize productivity of every company.

เชื่อมต่อกับPrasad และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับPrasad และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ