กลับ

เครือข่าย

> Rajkumar Balaram

Rajkumar Naidu Balaram

Rajkumar Naidu Balaram

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Faco Automation

Tools, Machinery & Components

CEO

Design, manufacturing and planning.

Mumbai, India

We are Faco Automation. Inception 1998. We work with Large, medium and small scale industries for providing engineering and factory automation solutions. Our solutions to our customers are customized and hence it can be unique/never-before solutions of that kind for the specific challenges faced by the product manufacturer (customer) for the specific product.

ภาพรวมของบริษัท

We are designers, manufacturers and service people for new concept machines, Robots, special purpose machines in engineering industry. We are concept to commissioning people for giving solutions in factories for improvement of productivity, quality and safety.

เชื่อมต่อกับRajkumar และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับRajkumar และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ