กลับ

เครือข่าย

> Rama Krishna Reddy

Rama Krishna  Reddy

Rama Krishna Reddy

CHAIRMANHyderabad, India

ภาพรวมของบริษัท

SoftPro Labs believe that our values drive our actions. SoftPro Labs helps businesses leverage the power of cutting edge technology for high performance & exponential growth. Furthermore, technology is not just about servers and software – it’s about right people at right work.

SoftPro Labs is Premier IT support and services provider and has been connecting passionate IT consultants with customers who need quality IT services. SoftPro Labs is your one-stop IT company.

SoftPro Labs is one of the few ‘Strategic IT Solution Providers’ and providing IT Support and consulting services.

We strive to empower Small Businesses as well as Multinationals to plan, build, deploy and manage their IT solutions as per their standards – all within their stipulated budget.

Providing unmatched value via expert consultation & support, SoftPro Labs delivers highly scalable & robust IT solutions that enable organizations to focus on their core business, instead of managing their IT.

เชื่อมต่อกับRama Krishna และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับRama Krishna และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ