กลับ

เครือข่าย

> Roushab Mehta

Roushab  Mehta

Tax Manager

I am a Chartered Tax Advisor and Chartered Certified Accountant specialising in the taxation of both UK and international high net worth individuals with complex affairs.

London, United Kingdom

BDO is an accountancy and business advisory firm. Our global network operates in 154 countries with 1400 offices worldwide.

ภาพรวมของบริษัท

I am a Chartered Tax Advisor and Chartered Certified Accountant specialising in the taxation of both UK and international high net worth individuals with complex affairs.

เชื่อมต่อกับRoushab และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับRoushab และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ