กลับ

เครือข่าย

> Rupal Agarwal

Dr. Rupal Nikhil Agarwal

Dr. Rupal Nikhil Agarwal

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Mind-A-Mend Consultancy Private Limited

Business Services & Consultancy

Chief Strategist | Co-Founder

Sales | Business Development

Pune, India

Your Retail Coach is a Retail Business Management Consulting Company operational for 06 years.
We are into "Management Consultancy" especially for the Retail Sector having our head-office in Pune & branches across Mumbai & Bangalore.
Our expertise lies into designing of SOPs, Franchise Development, Strategy & Management services, Process Audits & Mystery Shopping for the retail sector.
We serve clients across the entire retail arena, right from Large enterprises to single store retailers.
Our Clientele includes Raymond, Cotton King, Just Casuals, P N Gadgil Jewellers, M B Ashtekar Jewellers, Urban Desi etc.

ภาพรวมของบริษัท

Your Retail Coach (YRC) is an expert division of Mind-A-Mend Consultancy Pvt. Ltd.
YRC is into Retail Business Expansion & Management Services since 2010.
YRC works for Retail Companies who wish to Organise their Operations and Expand their Business.
YRC has developed SOPs for more than 40 brands till date and is still associated with more than 85% of their clients.
At YRC, we provide solutions to all young, dynamic & visionary retailers, brimming with confidence who want to organize themselves

เชื่อมต่อกับRupal และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับRupal และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ