กลับ
Dr. Sanjay Kumar Ray

Dr. Sanjay Kumar Ray

Owner

www.indianscripts.com Indianscripts is an India based Boutique Translation Agency providing Translation, Interpretation, Proofreading, Editing , transcription and other related services for Hindi, Bengali, Gujarati, Urdu, Punjabi, Tamil, Telegu, Marathi, Konkani, Malayalam, Nepali, Sanskrit, Tulu, Assamese, Oriya, Kannada, Bengali, Sylheti, English, French, German, Spanish, Chinese, Japanese, Italian and other Indian and Foreign languages. Indianscripts deals in Medical,Technical/Engineering, Social Sciences, Business /Financial, Art/Literary, Marketing, Law/Patents, Science and other domains like e-learning/ Educational and Training Content/ Telecommunications/ Information Technology/ Software/ Computer Games/ Mobiles/ Websites/ Online/ Offline/ Print/ Publishing/ Marketing/ Business (Corporate Policies and Codes of Ethics etc.)/ Core Engineering Documentation (Automotive/Machines/Product Manuals etc.)/ Pharmaceuticals (Informed Consent Forms (ICFs), Healthcare Protocols, etc

Faridabad, India

Oya Associates is an India based Boutique Translation Agency providing Translation, Interpretation, Proofreading, Editing , transcription and other related services for Hindi, Bengali, Gujarati, Urdu, Punjabi, Tamil, Telegu, Marathi, Konkani, Malayalam, Nepali, Sanskrit, Tulu, Assamese, Oriya, Kannada, Bengali, Sylheti, English, French, German, Spanish, Chinese, Japanese, Italian and other Indian and Foreign languages.
Oya Associates deal in Medical,Technical/Engineering, Social Sciences, Business /Financial, Art/Literary, Marketing, Law/Patents, Science and other domains like e-learning/ Educational and Training Content/ Telecommunications/ Information Technology/ Software/ Computer Games/ Mobiles/ Websites/ Online/ Offline/ Print/ Publishing/ Marketing/ Business (Corporate Policies and Codes of Ethics etc.)/ Core Engineering Documentation (Automotive/Machines/Product Manuals etc.)/ Pharmaceuticals (Informed Consent Forms (ICFs), Healthcare Protocols etc.

ภาพรวมของบริษัท

Translation, Interpretation, Proofreading, Editing and other services for Indian and foreign languages

เชื่อมต่อกับSanjay และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับSanjay และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ