กลับ

เครือข่าย

> Sharol Monteiro

Sharol Cassandra Monteiro

Sharol Cassandra Monteiro

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Antraweb Technologies Pvt Ltd

ดิจิตอลและเทคโนโลยี

Tally Consultant

I use my Tally knowledge to write informative Blogs. You can consult me regarding query in Tally.

Mumbai, India

Antraweb Technologies, with a rich experience in the implementation of Enterprise business solutions in Tally enterprise framework – offers complete Tally solutions, which includes consultancy, design, development, implementation and training. We add value to productivity of our customers by bringing excellent understanding of the business processes to the table.

ภาพรวมของบริษัท

We provide Tally ERP 9 software products, Services and Solutions for Manufacturers, Distributors and Service providers. A one stop for hundreds of ready to use Solutions , add-ons and ad hoc customisation specific to your need. For more than 25 years Antraweb with a team size of 300+ Tally experts is catering to More than 30000 customers in India and across the globe.

สินค้า / บริการ (1)

  • ดูรายละเอียด

     

เชื่อมต่อกับSharol และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับSharol และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ