กลับ

เครือข่าย

> Sudhakar Prabu

Sudhakar I. Prabu

Sudhakar I. Prabu

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Thouction Performance Maximization Consulting Priv

Business Services & Consultancy

Managing Director & CEO

Accelerating, Optimizing, and Maximizing Organizational Performance and Leadership Development.

New Delhi, India

TPMC has been collaborating with organization since 2006 to build enduring high performance organizations and develop leaders at all levels of the organization

ภาพรวมของบริษัท

High-Performance Organization Analytics & Leadership Development Solutions for First-Time, Frontline, Middle, and Executive Level Leaders.

เชื่อมต่อกับSudhakar และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับSudhakar และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ