กลับ

เครือข่าย

> Umesh Mangroliya

Umesh J Mangroliya

Umesh J Mangroliya

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Apex Business Solutions

Business Services & Consultancy

Principal Consultant

- Setting long-term strategy and direction, and navigating competitive waters. - In charge of all marketing or sales-driven activities of the business - In charge of all financial, accounting, budgeting, cash management and reporting decisions for the company. - Support clients to achieve their business goals which are aligned with our company’s vision.

Ahmedabad, India

ภาพรวมของบริษัท

Apex Business Solutions is a business improvement consultancy specialising in innovative business and operational performance improvement solutions. We are the only one consulting company in India providing business consulting services on Operational Excellence, Dynamic Organization and Business Analysis altogether to our clients for transform their organization into “STRESS FREE, PROFITABLE & SUSTAINABLE ”

เชื่อมต่อกับUmesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับUmesh และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ