• เชิญเข้ากลุ่ม

Varinthon Sutawongse

กรรมการผู้จัดการ

Shining Consult Co., Ltd.

Bangkok, Thailand

1. บริการจัดอบรม สัมมนา และงานที่ปรึกษาองค์กร (ภาคเอกชน) และที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ 2.บริการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการตลาด พัฒนาทีมขาย จัดการบริหาร และระบบเพื่อเพิ่มยอดขาย 3. บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วางแผนการจัดการฐานข้อมูล วางระบบสารสนเทศ/การจัดระบบสารสนเทศ (Information Management) และจัดการคลังข้อมูล (Big Data) บริหารจัดการฐานข้อมูล 4. Digital Transformation 5. Business Transformation

View Varinthon Sutawongse's complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now
  • Head-office/Primary office

    ที่อยู่ปัจจุบัน
    2004/15 อาคารเอส เจ อินฟินิท วัน บิสเนส คอมเพล็กซ์, ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร, Bangkok, Thailand, 10900

https://businesslinx.globallinker.com/network/profile/varinthon-sutawongse/117332

https://t.globallinker.com/nhWVl

สำเนา

คัดลอกลิงก์แล้ว

https://www.linkedin.com/in/shiningconsult/
@shining_consult

View Varinthon Sutawongse's complete profile

Get started for free

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ