กลับ

เครือข่าย

> Venisha Fernandes

Venisha Anarita Fernandes

Venisha Anarita Fernandes

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Pixelmantra Studios

Professional Services

Business Development ExecutiveMumbai, India

In today's digital world everyone love to watch video. Videos are engaging millions over multiple platform.90% of the information transmitted to the brain is visual and visuals are process in the brain 60 time faster than text.Our world has been changed forever with new communication styles. Television, Internet, Email, Instant Messenger, Live chat and probably the biggest of them all – Social Media! Video revolution is what holds the maximum potential over all platforms, transcending language barriers and reaching your target audience more effectively.

ภาพรวมของบริษัท

We create engaging videos. From explainer videos to fun sales videos and corporate films to advertising films, from script to screen we do it all! Whether you are an individual, a start-up, mid-sized or an establish company, give your brand a digital identity and see what difference it makes. Let Videos for everyone help you conquer your sales and celebrate success.

เชื่อมต่อกับVenisha และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับVenisha และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ