กลับ

เครือข่าย

> Xrillion Technologies

Xrillion  Technologies

Xrillion Technologies

  • ได้รับการตรวจสอบในนาม: Xrillion Technologies Pvt Ltd

Business Services & Consultancy

Founder

Team Xrillion, is a bunch of passionate people when it comes to delivering a critical task. The Vision and Mission of this venture is to discover and deploy candidates across the globe, curate state of the solutions using the advanced technology i.e. find uncountable job opportunities and tag resources with the closest skill. The Company has the solutions for various IT, Digital Marketing and Human Capital needs of the organizations of various size.

Noida, India

India's top HR Consultancy Firm

ภาพรวมของบริษัท

We take pride in finding the best possible match and creating a world where the talent meets the opportunity. Our experience tells us that there would be many unleashed stories who gave up the path of success due to inevitable reasons and waiting to be rediscovered. Xrillion is the leading HR Consultancy and Technology solutions provider company in Delhi, Gurgaon, Noida, Delhi NCR, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Chennai and India. Our vision of connecting assorted organizations amplifying them by

เชื่อมต่อกับXrillion และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

เชื่อมต่อกับXrillion และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นคุณ

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ